درباره چکاچونه

چکاچونه با افزایش تخفیفات و کاهش هزینه های فروشندگان و همچنین با  به روز کردن کسب و کارها و تجهیز به سلاح دیجیتال مارکتینگ در عین حال که  فروش  راحت تری را ایجاد میکند.میزان مشتریان و دسترسی سریع تر  آنها نیز ایجاد میشود

 

لوگو  چکاچونه

نماد گاو زرد: قضیه گاو بنی اسرائیل گرچه داستان مقتول بنی اسرائیل که سرانجام آن به خریدن گاوی منجر گشته و عاقبت آن مسأله مستور و پشت پرده ای را بر ملا ساخته است، به گونه های مختلفی در تفاسیر و احادیث مربوطه به چشم می خورد که یکی از آن ها عبارت است از ا.   

 

غرفه داران چکاچونه

اگر کسب و کاری داری می تونی با ثبت نام بعنوان غرفه داران چکاچونه ای درآمد خوبی داشته باشی...!

about about

به چکاچونه

خوش آمدید...!

چکاچونه با افزایش تخفیفات و کاهش هزینه های فروشندگان و همچنین با  به روز کردن کسب و کارها و تجهیز به سلاح دیجیتال مارکتینگ در عین حال که  فروش  راحت تری را ایجاد میکند.میزان مشتریان و دسترسی سریع تر  آنها نیز ایجاد میشود

در این بین نباید از قوای به اسم تبلیغات غافل باشیم؛ زیرا که این ابزار کسب و کار برای داشتن بازار بهتر بسیار لازم است.

حال چندی از جوانان انقلابی در پی رفع این مشکلات با توجه به ؛مارها و مشورت اساتید و نخبگان علمی و دانشگاهی طرحی را به دلیل مهار تورم و رکود اقتصادی جامعه با هدف افزایش توان خرید خانوار  در شرایط شیوع بیماری کرونا،بیان کرده و بر اجرای ان اقدام  کرده اند که

به نام چکاچونه شناسانده و همه گیر شده است امید بر آن  که این طرح کمکی در جهت رفاه حال مردم عزیز کشورمان کند.

 

خدمات ما

غرفه داران چکاچونه

چکاچونه ای ها

درباره چکاچونه

 

غرفه داران برتر چکاچونه

team

فروشگاه یک دو سه

درصد تخفیف:%30

توضیحات تخفیف:

تاریخ انقضای تخفیف:

team

فروشگاه آربن

درصد تخفیف:%50

توضیحات تخفیف:

تاریخ انقضای تخفیف:

team

فرامهر گستر

درصد تخفیف:%10

توضیحات تخفیف:

تاریخ انقضای تخفیف:

team

درصد تخفیف:%5

توضیحات تخفیف:

تاریخ انقضای تخفیف:

ایمیل خود را ارسال کنید.

جهت ارتباط با ما لطفا کد زیر را اسکن کنید.